Financieel | DynamicsOnline

Electronisch bankieren

Met de functionaliteit voor elektronisch bankieren kan je bestanden voor elektronische betaling en bestanden voor automatische incasso maken, en elektronische bankafschriften importeren vanuit ondersteunde banksoftware.

Telebankieren

Op basis van zowel verkoop- als inkooptransacties kan je met telebankieren betalingen en incasso's genereren die je elektronisch met jouw bank kan uitwisselen. Hieronder vallen ook de export van betalings- en incassogegevens die naar de bank moeten worden doorgestuurd en de import van bankafschriften die door de bank naar jou worden verzonden.

Factuurkortingen

Je kan speciale prijzen en regelkortingen voor verkoop en inkoop vastgelegen in Business Central. Laat bijvoorbeeld speciale inkoopprijzen invoegen op inkoopregels als er een bepaalde combinatie van leverancier, artikel, minimumhoeveelheid, maateenheid of begin-/einddatum is. Met betrekking tot kortingen kan je twee soorten inkoopkortingen instellen en gebruiken:
  • Inkoopregelkorting: Een bedragkorting die op inkoopregels wordt ingevoegd als er een bepaalde combinatie van leverancier, artikel, minimumhoeveelheid, maateenheid of begin-/einddatum bestaat.
  • Factuurkorting: Een kortingspercentage dat van het documenttotaal wordt afgetrokken als het waardebedrag van alle regels op een inkoopdocument een bepaald minimum overschrijdt.

Vreemde valuta

Aangezien bedrijven steeds vaker in andere landen/regio's opereren, is het belangrijk dat zij kunnen handelen en de financiële gegevens kunnen controleren en rapporteren in meer dan één valuta. De lokale valuta (LV) wordt gedefinieerd op de pagina Grootboek instellen, zoals beschreven in het artikel Financiën instellen. Zodra de lokale valuta (LV) is gedefinieerd, wordt deze weergegeven als een blanco valuta, dus wanneer het veld Valuta leeg is, betekent dit dat de valuta LV is.

Je kan de valutacodes instellen voor elke valuta die je gebruikt als je koopt of verkoopt in andere valuta's dan jouw lokale valuta (LV). Ook kunnen bankrekeningen worden gemaakt met verschillende valuta. Het is mogelijk om grootboektransacties in verschillende valuta's vast te leggen, maar de grootboektransactie wordt altijd geboekt in de lokale valuta (LV).

Belastingaangifte

In Business Central kan je elektronische btw- en ICP-aangiften maken en met de belastingdienst communiceren. Je moet dan eerst algemene gegevens over elektronische belastingaangiften instellen. Je bedrijf moet ook bij de belastingdienst geregistreerd zijn voordat u elektronische aangiften kunt verzenden. Als de elektronische aangiften zijn ingesteld, kan je middels standaard sjablonen je btw en ICP naar de belastingdienst te verzenden.